rekonstrukce Muzea Hlučínska

studie, 2009

spolupráce s Jiřím Halfarem a Jiřím Stejskalíkem

Muzeum specifického regionu Hlučínska má vzniknout v podkroví hlučínského zámku. Podkroví je nutné zpřístupnit nových schodištěm, jeho umístění v rámci zámku bylo prověřeno studií v mnoha variantách hodnocených podle památkových, požárně - bezpečnostních a majetkoprávních kriterií.

Včlenění nového schodiště do vnitřních prostor zámku je problematické (působí tu řada zařízení - knihovna, ZUŠ, čajovna, výstavní prostory), a samostaný vstup navíc chápeme jako důležitý prvek nové instituce regionu, který by mohl dotvořit současné nádvoří a inzerovat muzeum směrem na městký okruh Hlučína (odkud je pořízen zákres do fotografie).

zákres na nádvoří
zákres na nádvoří čelní pohled alternativní vstup