rekreační areál Budišovice

studie, 2011

spolupráce s Jiřím Halfarem a Jiřím Stejskalíkem

Studie řeší rekonstrukci bývalého zařízení organizace SSM na volnočasový areál s celoročním využitím pro víkendové pobyty dětí z dětských domovů, dětské tábory a sportovní soustředění.

Z existujících budov je ponechána ke kompletní rekonstrukci pouze hlavní budova, ostatní objekty jsou navrženy nově. Spolu tvoří pospolitý celek s komunitním charakterem, nenásilně usazený do okolní přírody.

Pří návrhu urbanistického řešení areálu , tj. usazení budov do topografi e terénu, vzájemných vazeb a členění, byla brána v úvahu kriteria snadného přístupu a bezbarierovosti, energetické úspornosti a snadné údržby.

vstup do hlavní budovy
  schodiště - vizualizace vjezd do areálu loubí chatek pohled od potoka
  situace půdorys 1.np.