profil

Ing. arch. Eliška Macková

architektka, narozená roku 1980 v Praze

studium

praxe

  • v letech 1999-2006 studium na Fakultě architektury ČVUT v Praze zakončené absolutoriem
  • v letech 2003-2004 studium na Fakultě architektury TU v Delftu v Nizozemí
  • od 02/2008 spolupráce s architekty Jiřím Halfarem a Jiřím Stejskalíkem
  • 06/2006 - 04/2007 praxe v atelieru Wittassek Ing. arch. Davida Wittasska v Opavě
  • 09/2004 - 02/2005 praxe v atelieru VMV architekten v Haagu v Nizozemí
koláž fotografií