přestavba 2generačního RD

studie, 2012

Cílem návrhu bylo především dispoziční rozpletení komunikačního uzlu mezi byty obou generací, které by rády měly možnost volby, kdy se chtějí potkávat.

Jádro dnešního domu z oblasti Hlučínska pochází z počátku 20. století, současný stav objektu je výsledkem různých dostaveb, dům je obklopen různorodou zástavbou. Spektrum několika variant rekonstrukce je proto široké - od varianty minimálních "kosmetických" úprav fasády, přes jednoduchou soudobou formu, naopak po přestavbu odkazující k hlučínskému stavitelství z režného zdiva typického pro místní region.

návrh - varianta moderna
  návrh - varianta moderna pohled ze zahrady varianta s režným obkladem pohled ze zahrady
  varianta minimálních zásahů pohled ze zahrady stávající stav pohled ze zahrady
  stávající dispozice přízemí stávající dispozice v patře návrh úprav přízemí návrh úprav v patře