dostavba bloku Opava

soutěžní návrh, 2010

spolupráce s Jiřím Halfarem a Jiřím Stejskalíkem

Návrh dostavby bloku při ulici Masařská v centru Opavy se snaží namíchat životaschopný polyfunkční koktail.

Prostorově členitá zástavba vytváří bohatou škálu prostor - od veřejných při severozápadní rušné ulici po soukromé vzhůru do nitra bloku - na jihovýchodě se zástavba snižuje, tudy vstupuje slunce a blokem prorůstá zeleň.

Cílem města je vytvořit příležitosti ke kontaktu, vzájemně obohatit.

průčelí
  průčelí ortofoto letecký pohled pohled na zadní část
  plány - řez foto stávajícího stavu